American English School
Тегін сабаққа жазылу
Деңгейді тестілеу және ақпарат беру
Өзіңіз жайлы ақпарат қалдырыңыз, біз сізге жақын арада қоңырау шаламыз
Біз сабақтарды Сізге ағылшын тілінде сенімдірек сөйлеуге көмектесу үшін құрдық.
Тиімді сөйлесу әдістемесі бойынша оқыту
Бірінші сабақтан ағылшын тілінде қарым-қатынас жасау
5-8 адамнан тұратын кішігірім топтар
Оқытудың ашық деңгейлі жүйесі
Біздің әдістеме туралы
Біздің орталық Қазақстандағы Direct Method ресми өкілі болып табылады. DIRECT METHOD бұл – 100 жылдан астам уақыт бойы, бүкіл әлем бойынша студенттерді ағылшын тілінеде еркін сөйлеуді үйрететін әдіс. Тікелей әдіс тәжірибеге және ауызша дайындыққа – тыңдалым мен сөйлеу тәжірибесіне күшті көңіл бөледі, өйткені тілді үйренудің ең жақсы тәсілі – жай ғана сол тілде сөйлесу.
Біздің сабақтар несімен жақсы?
Әр сабақта барынша ағылшын тілінде сөйлесу
Сабақтың шамамен 80%-ы – оқытушымен диалог түрінде басқарылатын ауызша тәжірибеден тұрады, онда оқытушы бұрын өтілген лексика мен грамматикаға негізделген сұрақтар қояды. Осылайша, жаңа материал тәжірибе жүзінде және тиісті контексте бекітіледі.
Сабақтың 99%-ында сіз ағылшын тілін естисіз
Direct Method сабақтары ағылшын тілінде жүргізіледі. Оқытушы материалды, оқушылардың ана тіліне аудармастан, ағылшын тілінде түсіндіреді. Жаңа сұрақтар енгізілген лексика мен грамматиканы қамтиды, ал материалдың қалған бөлігі оқушыларға алдыңғы сабақтардан таныс. Біз ағылшын тілін, бала өзінің ана тілін үйренетін жолмен үйретеміз. Студенттер алдымен сөздерді естиді, содан кейін оқытушының айтқанына ұқсатып, оларды қайталайды, содан кейін ғана олар сөздің қалай оқылып, жазылатынын үйренеді.
Грамматика қол жетімді формада
Сабақ материалына, түсінікті әрі қысқа, тәжірибелік және түсіну үшін жеңіл – грамматикалық түсініктемелер кіреді. Біз сабақта грамматикалық құрылымдарды зерделейміз, оларды бірден сөйлемдерде тәжірибе жүзінде жаттықтырамыз және мерзімді түрде грамматиканы бекіту мен түсіндіруге арналған грамматикалық сабақтарды өткіземіз.
Сабақтан сабаққа берілетін үй тапсырмасының болмауы
Көп қайталаудың арқасында үй тапсырмасы жоқ. Біз мүмкіндігінше өткен сабақтардың жазбаларын тыңдауға, бұрын өткен материалды өз оқулығыңыздан көруге және өз дағдыларыңызды интерактивті платформада шыңдауға кеңес береміз.
Интерактивті платформа
Онлайн платформа 3 модульден тұрады: лексика, диктант және грамматикалық жаттығулар. Әр тапсырма студенттің оқулығындағы белгілі бір сабаққа қатысты болады. Оқушылар 100 тегін қосымша оқу сағатын алады: 4500 сөз, 100 диктант және 1000 жаттығу. Интерактивті платформа материалды бекітуге және оны әр деңгейдегі емтихандардың алдында тартымды және қазіргі заманғы мәнерде қайталауға мүмкіндік береді.
Мобильді қосымшалар
Біздің орталықтың студенттеріне "Practise", "Words" және "Dictionary" мобильді қосымшаларын қолдануға мүмкіндік беріледі. Бағдарламалар лексика мен сөздің айтылуын пысықтауға бағытталған және олардың көмегімен оқыту барысы одан әрі жеңіл, қызықты және қанық болады.
Орталықта және Онлайн оқыңыз!
Біздің орталықтың әрбір студентінде, заманауй онлайн платформаны қолдану мүмкіндігі бар. Ол ағылшын тілінің үш акцентінің бірін таңдау мүмкіндігімен 3 модульді қамтиды: Британдық, американдық және австралиялық. Мұндай кешен сөйлеу тілін жақсы түсінуді, сондай-ақ іс жүзінде сөздік қоры мен грамматиканы сенімді пайдалануды қамтамасыз етеді.
Платформа біздің орталықтың әрбір студентіне кез келген уақытта және кез келген жерде, оқудың барлық кезеңдерінде өткен сабақтардың материалдарын интерактивті түрде бекітуге мүмкіндік береді.
Мобильді қосымшалар оқыту процесін одан да жеңіл, көңілді әрі тартымды етеді.
Платформаның әрбір тапсырмасы мен қосымшасы студенттің оқулығындағы белгілі бір сабаққа тиісті болады.
Ағылшын тілінде сөйлесуді қалайсыз ба?
Сіздің ағылшын деңгейіңіз қандай болса да-біз сіздің сұраныстарыңыз бен қажеттіліктеріңізге жауап беретін бағдарламаны таңдап береміз. Оқытуды кез келген ыңғайлы уақытта бастауға болады.

Ағылшын тілі сіздің болашағыңызды өзгерте алады, ал AES-те біз сізге қажетті қолдау көрсетеміз. Ағылшын тілін бүгін үйреніңіз де, армандарыңызды орындаңыз!
Сіз не білетін боласыз?
Beginner A1
● 163 бет
1200 сұрақта 670 сөз
 • past perfect
 • reported speech
 • always and present continuous
 • so that
 • 3rd conditional
 • mixed conditionals
 • reported speech questions
 • how long / since / for
 • be / become / get used to + gerund or noun
 • reported speech - things we report using infinitives
 • reported speech - suggestions
 • mind
 • expressing ability in the past
 • would rather
 • have
 • sth done
 • be about + infinitive
 • should have bought
 • must / can't / needn't / don't have to
 • needn't have done / didn't have to
 • o be + infinitive
 • must/may/might have done
Beginner/Elementary – A1/A2
● 179 бет
● 1400 сұрақта 750 сөз

 • comparative
 • superlative
 • past tense of to be
 • future tense of to be
 • past simple
 • future simple
 • irregular verbs
 • have to
 • must - have to
 • must not and don't have to
 • first conditional
 • should
 • past participle
 • could
 • present perfect
 • verb form
 • irregular verbs
 • phonetic chart
 • be going to
 • would like
 • another and other
 • so and not
 • it and there
 • be able to

Pre-Intermediate A2
● 200 бет
● 1600 сұрақта 780 сөз

 • second conditional
 • want to and would like to
 • irregular verbs
 • reflexive pronouns
 • will shall
 • may and might
 • would rather
 • already, still and yet
 • someone and anyone
 • can and may
 • little/a little and few/a few
 • ought to
 • negatives
 • past continuous
 • passive voice
 • 1st and 2nd conditional
 • future continuous
 • whether and if
 • unless
 • no future after when, if, unless
 • imperative
 • short answers question tags
 • whom so and neither/nor
 • used to had better
 • present tenses for the future
 • present and past participle
 • past simple and present perfect
 • present perfect continuous
 • phonetic chart

Intermediate B1
● 220 бет
● 1250 сұрақта 800 сөз

 • past perfect
 • reported speech
 • always and present continuous
 • so that
 • 3rd conditional
 • mixed conditionals
 • reported speech questions
 • how long / since / for
 • be / become / get used to + gerund or noun
 • reported speech - things we report using infinitives
 • reported speech - suggestions
 • mind
 • expressing ability in the past
 • would rather
 • have sth done
 • be about + infinitive
 • should have bought
 • must / can't / needn't / don't have to
 • needn't have done / didn't have to do
 • be + infinitive
 • must/may/might have done

Intermediate B1
● 206 бет
● 1230 сұрақта 620 сөз

 • future perfect
 • can't / couldn't have done
 • I saw him going upstairs vs. I saw him go upstairs verbs + gerund or bare infinitive
 • active and passive participles
 • relative pronouns
 • identifying and non-identifying relative clauses
 • commas in identifying and non-identifying relative clauses
 • what and which as relative pronouns beforehand and afterwards
 • as if / as though + past tense
 • it is time rapid / fast / quick wish stop smoking vs. stop to smoke verbs + gerund or infinitive
 • be said / believed / known / thought + infinitve or perfect infinitive
 • past perfect continuous
 • future perfect continuous
 • inversion
 • the indefinite article a/an
 • the definite article the
 • 2nd conditional - revision
 • 3rd conditional - revision
 • suppose / supposing
 • used to vs. would
 • reported speech - revision
 • passive voice - revision
 • questions, orders, promises in reported speech – revision
 • reported speech - other verbs for introduction
 • passive voice - infinitive constructions

Upper-Intermediate B2
● 213 бет
● 1210 сұрақта 720 сөз

 • to talk about things which are likely and unlikely
 • to talk about relatives and generation gap
 • the difference between make of, make from and make out of
 • the difference between interrupt and disturb
 • to talk about holidays
 • to make assumptions
 • useful idioms
 • the difference between envious and jealous
 • to talk about various disasters
 • to talk about your abilities
 • to deal with complaints
 • the difference between hire and rent
 • various phrasal verbs
 • the difference between firm and solid
 • the difference between former and latter
 • to talk about various issues connected with the EU
 • how to say that you enjoy doing something very much
 • the difference between rot and decay
 • to make proposals
 • useful idioms
 • vocabulary connected with family and friends
 • what we call various containers in which things are kept
 • different adjectives meaning 'great'
 • to talk about patterns
 • names of various dog races
 • to talk about various issues connected with the EU
 • vocabulary connected with expressing opinions and feelings
 • useful idioms
 • to make predictions
 • to talk about minor health problems

ТЕГІН САБАҚҚА ЖАЗЫЛ
American English School ағылшын тілінде сөйлесу орталығында, сөйлесу дағдыларын жақсартыңыз
"Өтінімді жіберу" батырмасын басу арқылы сіз дербес деректерді өңдеу саясатымен келісесіз
Біздің курстар кімдерге жарайды?
Біздің курстар сіз үшін, егер сіз:
Ағылшын тілін мектепте немесе университетте оқисыз, бірақ ескі, грамматикалық-аударма әдісі бойынша сіз нәтиже көрмейсіз / сезінбейсіз
Ағылшын тілін үйренуді енді бастадыңыз және ағылшын тілінің нақты, шынайы және жалғыз дұрыс нұсқасын меңгергіңіз келеді
Ағылшын тілін жылдар бойы үйренудесіз, бірақ шетелдіктермен қарым-қатынас кезінде екі сөз айта алмайсыз, ал олардың сөзі сізді тығырыққа тірейді және бейтаныс тіл сияқты көрінеді
Көп жылдар бойы ағылшын тілін өз бетіңізше немесе репетиторлармен үйрендіңіз, бірақ сіздің үйренгеніңіз байланыс құралы емес, грамматикалық ережелер мен сөздердің жиынтығы болып табылады
Саяхаттар мен сапарларда әр түрлі елдердің адамдарымен ағылшын тілінде толық сөйлесіп, әуежайларда, қонақ үйлерде және курорттарда тілдік кедергіні сезінбеуді қалайсыз. Егер сіз ағылшын тілін және шетелдік серіктестермен қарым-қатынас орната білуді талап ететін жаңа жұмыс алуды армандасаңыз
Ағылшын тілін меңгерудесіз әлде аяқтадыңыз, немесе ағылшын тілінің оқытушысы болып жұмыс жасайсыз, бірақ сіз шынайы ағылшын тілінің дағдысының жетпейтіндігін сезінесіз, сіз өз тіліңіздің деңгейін көтергіңіз келеді, ағылшын тілін үйренудің заманауи үрдістері мен тәсілдерімен танысуды қалайсыз.
Сіздің қажеттілігіңіз бойынша топты таңдаңыз
АҒЫЛШЫН ТІЛІ, НӨЛДЕН

 • Деңгейдің ұзақтығы: 3 айдан 5 айға дейін
 • Оқыту қарқындылығы: аптасына 3 рет
 • Сабақтың ұзақтығы: 1,5 сағат
 • Оқу уақыты: таңертең / күндіз / кешке
 • Айына сабақтар саны: 13 сабақ
 • Бір айға бағасы: 10 000 тг
ОҚЫҒАНМЫН, БІРАҚ ҰМЫТЫП ҚАЛДЫМ
 • Деңгейдің ұзақтығы: 3 айдан 5 айға дейін
 • Оқыту қарқындылығы: аптасына 3 рет
 • Сабақтың ұзақтығы: 1,5 сағат
 • Оқу уақыты: күндіз / кешке
 • Айына сабақтар саны: 13 сабақ
 • Бір айға бағасы: 10 000 тг
БІЛЕМІН, КӨБІРЕК БІЛГІМ КЕЛЕДІ
 • Деңгейдің ұзақтығы: 3 айдан 6 айға дейін
 • Оқыту қарқындылығы: аптасына 3 рет
 • Сабақтың ұзақтығы: 1,5 сағат
 • Оқу уақыты: күн / кеш
 • Айына сабақтар саны: 13 сабақ
 • Бір айға бағасы: 10 000 тг
БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН АҒЫЛШЫН ТІЛІ
 • Деңгейдің ұзақтығы: 4 айдан 6 айға дейін
 • Оқыту қарқындылығы: аптасына 3 рет
 • Сабақтың ұзақтығы: 1 сағат
 • Оқу уақыты: таңертең / күн
 • Айына сабақтар саны: 13 сабақ
 • Бір айға бағасы: 8 000 тг
ФОРМАНЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ
Өзіңіз жайлы ақпарат қалдырыңыз, біз сізге жақын арада қоңырау шаламыз
Қалай AES студенті болуға болады?
1
Сайтта өтінім қалдырыңыз
Немесе бізге қоңырау шалыңыз әлде Instagram-ға жазыңыз
2
Менеджермен сөйлесіңіз
Сіздің ағылшын дәрежеңіз және келуге ыңғайлы күн туралы
3
Біздің әдістемені көріңіз
Сіздің оқуыңыз мүмкін топта
4
Дұрыс шешім қабылдаңыз
Және ағылшын тілінде еркін сөйлесіңіз!
ТЕГІН САБАҚҚА ЖАЗЫЛ
American English School ағылшын тілінде сөйлесу орталығында, сөйлесу дағдыларын жақсартыңыз
Тегін сабаққа жазылу
Деңгейді тестілеу және ақпарат беру
Өзіңіз жайлы ақпарат қалдырыңыз, біз сізге жақын арада қоңырау шаламыз
Біздің байланыс
Телефон: +707 405 05 51
Емейл: aes.taraz@gmail.com
Facebook және instagram - ға жазылыңыз
Біздің мекен-жайымыз
080000, Тараз қ.,
Төле би көшесі, 110 үй
© 2019 American English School
 • Әдістеме
 • Бағдарлама
 • Команда
 • Байланыс
БІЛІМ БЕРУ
 • Cабақ
 • Сабақты қалай бастау керек
 • Сұрақтар
 • Галерея
Made on
Tilda